אֲבַנטוּרָה נ'

אֲבַנטוּרָה נ'

авантюра (уст.)


Иврит-русский словарь 

אבנטי →← אַבנֵט ז'

T: 0.159195909 M: 3 D: 3