פִּיעֲפּוּעַ / פִּעֲפּוּעַ ז'

פִּיעֲפּוּעַ / פִּעֲפּוּעַ ז'

1.просачивание 2.осмос (физ.) 3.пузырение, клокотание, шипение


Иврит-русский словарь 

פִּיעֲפֵּעַ, פִּעֲפֵּעַ [לְפַעֲפֵּעַ, מְ, יְ] →← פיענחתן

T: 0.105608528 M: 3 D: 3