2. [מֵםקוּף; מַכשִיר קֶשֶר]

2. [מֵם-קוּף; מַכשִיר קֶשֶר]

2.рация (сокр)

מ"ק 1. [מֶטֶר קוּבִּי]

1.кубометр (сокр)


Иврит-русский словарь 

2. בָּרוּך דַייַן אֱמֶת →← 2. [כּמוֹ כֵן]

T: 0.196531743 M: 3 D: 3