שִיגָעוֹן / שִגָעוֹן ז' [ר' שִגעוֹנוֹת]

שִיגָעוֹן / שִגָעוֹן ז' [ר' שִגעוֹנוֹת]

1.сумасшествие, безумие 2.увлечение 3.(восклицание) замечательно! Здорово!

שִיגעוֹן גַדלוּת

мания величия

שִיגעוֹן רְדִיפָה

мания преследования


Иврит-русский словарь 

שִיגעוֹן גַדלוּת →← שיגעון

T: 0.118420557 M: 3 D: 3