שִיטעוּן / שִטעוּן ז'

שִיטעוּן / שִטעוּן ז'

перегрузка с одного транспорта на другой


Иврит-русский словарь 

שִיטעֵן, שִטעֵן [לְשַטעֵן, מְ, יְ] →← שיטיתן

T: 0.1230308 M: 3 D: 3