שוֹלֵט [נ' שוֹלֶטֶת / שַלֶטֶת]

שוֹלֵט [נ' שוֹלֶטֶת / שַלֶטֶת]

главенствующий, доминирующий


Иврит-русский словарь 

שולט ביצרו וברגשותיו →← שוּלַט [, מְשוּלָט, יְשוּלַט]

T: 0.131828284 M: 3 D: 3