תִיחכּוּם / תִחכּוּם ז'

תִיחכּוּם / תִחכּוּם ז'

1.изощрённость 2.сложность


Иврит-русский словарь 

תיחכר →← תיחטפי

T: 0.120300323 M: 3 D: 3