תִיחשוּב / תִחשוּב ז'

תִיחשוּב / תִחשוּב ז'

калькуляция


Иврит-русский словарь 

תיחשובי →← תיחשדי

T: 0.178102966 M: 3 D: 3