תִירבּוּת / תִרבּוּת ז'

תִירבּוּת / תִרבּוּת ז'

1.привитие культурных навыков 2.культивирование, выращивание (животных, растений и др.)


Иврит-русский словарь 

תירבת →← תירבות

T: 0.158785605 M: 3 D: 3