3. [בַּעַל חוֹב] ז'

3. [בַּעַל חוֹב] ז'

1.должник 2.давший в долг


Иврит-русский словарь 

3. רַבִּים →← 2.רַבִּי

T: 0.160196412 M: 3 D: 3