דִינדוּן / דִנדוּן ז'

דִינדוּן / דִנדוּן ז'

звон колоколов


Иврит-русский словарь 

דִינדֵן [לְדַנדֵן, מְ, יְ] →← דינגית

T: 0.125435739 M: 3 D: 3