(הַ)מֶלֶך הַמָשִיחַ

(הַ)מֶלֶך הַמָשִיחַ

мессия

מֶלֶך ז' [מַלכּוֹ; ר' מְלָכִים, מַלכֵי-]

1.царь, король 2.король (в шахматах, картах)

מֶלֶך בָּשָׂר וָדָם

царь во плоти, как человек

אֵין מֶלֶך בְּיִשׂרָאֵל

правит анархия (букв. нет царя в Израиле)

דֶרֶך הַמֶלֶך נ'

столбовая дорога, главный путь

הַמֶלֶך עֵירוֹם

король голый


Иврит-русский словарь 

(הִשתַנָה) לְרָעָה →← (הַ)יָם הַתִיכוֹן

T: 0.105939695 M: 3 D: 3