אֱלִילִי

אלילות

* * *

אֱלִילִי

языческий


Иврит-русский словарь 

אלילי →← אֱלִילוּת נ'

T: 0.122700424 M: 3 D: 3