אֱלוֹקִים ז'

אֱלוֹקִים ז'

Бог (в устах верующих евреев вне религиозного контекста)


Иврит-русский словарь 

אלוקק →← אלוקט

T: 0.109502946 M: 3 D: 3