מָה

-מָה

некоторый

מַה, מָה, מֶה

1.что 2.какой 3.сколько (в сочетаниях) 4.как (в восклицательных оборотах)

מָה אִם

а если, а что если

מַה בֵּין... ל-

чем отличается... от...

מַה-בְּכָך

1.что с того 2.нечто малозначительное

מַה בֶּצַע?

что толку? какая польза? (уст.)

מַה גַם שֶ-

тем более, что

מַה זֶה?

1.что это? 2.что (вы сказали)?

מַה טוֹב

тем лучше

מַה יֵש?

в чём дело?

מַה נִשמָע?

что слышно? как дела?

מַה זֶה שַייָך?

какое это имеет сюда отношение? при чём тут?

מַה שֶכֵּן

что правда, так это

מַה שלוֹמךָ?

как дела? как поживаешь? (приветствие)

מַה-שמוֹ

как бишь его

מַה שִמךָ?

как тебя зовут?

מַה שֶנָכוֹן נָכוֹן

что правда, то правда

דבַר-מָה

что-нибудь, нечто, кое-что


Иврит-русский словарь 

מָה →← מַה

T: 0.157775669 M: 3 D: 3