אֱנוֹשִי

אנושות

* * *

אֱנוֹשִי

человеческий

בִּלתִי-אֱנוֹשִי

бесчеловечный

כּלַל-אֱנוֹשִי

общечеловеческий

תַת-אֱנוֹשִי

нечеловеческий; ниже человеческого уровня, бесчеловечный


Иврит-русский словарь 

T: 0.294839121 M: 1 D: 1