אֱנוֹשִי

אנושות

* * *

אֱנוֹשִי

человеческий

בִּלתִי-אֱנוֹשִי

бесчеловечный

כּלַל-אֱנוֹשִי

общечеловеческий

תַת-אֱנוֹשִי

нечеловеческий; ниже человеческого уровня, бесчеловечный


Иврит-русский словарь 

אנושי →← אֱנוֹשוּת נ'

T: 0.148391626 M: 3 D: 3