לערות

לְעָרוֹת
склеивать

скреплять
* * *

לערות

инфинитив/

עֵירָה [לְעָרוֹת, מְעָרֶה, יְעָרֶה]

1.обнажать (архаич.) 2.опоражнивать; выливать; переливать


Смотреть больше слов в «Иврит-русском словаре»

לערטל →← לְעָרוֹת

T: 244 M: 12 D: 3