מֵחַ (מוֹחַ) עֶצֶם / עֲצָמוֹת ז'

מֵחַ (מוֹחַ) עֶצֶם / עֲצָמוֹת ז'

костный мозг


Иврит-русский словарь 

מֵח עֶצֶם →← מח

T: 0.084237432 M: 3 D: 3